Japanese/English

Alumni

 

2022

2021

  • Hiroto Yamashita [M]
  • Yui Kiyotake [B]
  • Maiko Koma [B]
  • Takaaki Hirai [B]
  • Shuto Muramoto [B]

2020

2019

2018

  • Miyu Sakai [B]
  • Yuki Maruta [B]